צילום סמליל כנס לשון ראשון ה 4

מושב האקדמיה בכינוס "לשון ראשון", שבט תשע"א

מושב האקדמיה ללשון העברית במסגרת הכינוס "לשון ראשון" הרביעי: "כנס ראש הממשלה לשפה העברית בראשון לציון" התקיים ביום שלישי, י"ג בשבט תשע"א (18 בינואר 2011) בשעה 17:00.

את המושב פתחה רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה, בהרצאתה "מי צריך מינוח עברי". חבר האקדמיה פרופ' שלמה נאה הרצה על "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים" – תולדותיו ולשונו של פתגם. חבר האקדמיה פרופ' יוחנן ברויאר ייחד את דבריו לדיון במקורות הנסתרים ביצירתו של עגנון. יושב־ראש המושב היה חבר האקדמיה הפרופ' שמואל (סטיב) פסברג.

לעיון בהרצאתה של רונית גדיש מי צריך מינוח עברי.