תשס"א (2001): מתפרסמת מהדורת האקדמיה לתלמוד הירושלמי

מהדורת התלמוד הירושלמי של מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה יוצאת לאור. המהדורה מבוססת על כתב יד ליידן הנודע, שממנו משתלשלים ויורדים כל הדפוסים. במהדורה זו מובאת מסירת היסוד במלואה, בציון כל הגהותיה. התלמוד הירושלמי חולק למשניות ולפסקאות, פסוקים ומשניות סומנו במירכאות, הוכנס פיסוק, צוינו חסרונות, הושלמו השלמות מכתבי יד ומקטעי גניזה, סומנו נוסחים תמוהים בסימני קריאה, וכך המעיין יכול לשחזר את הנוסח המקורי של כתב היד. מבוא מקיף מאת פרופ' יעקב זוסמן פותח את הספר.

מהדורת הירושלמי היא הספר הנמכר ביותר בהוצאת האקדמיה.