צילום של פרא

פרא וחמור – ומה שביניהם

מאת: זהר עמר

לשוננו עו, ג (תשע"ד), עמ' 265–283

לקריאת המאמר

בעברית בת ימינו השמות פֶּרֶא ועָרוֹד מוכרים כשמות של שני בעלי חיים שונים הנזכרים במקרא. המאמר עוסק בזיהוים, ביחס האדם אליהם ובשימושם, ומתמקד בתופעה אפשרית של הכלאתם עם חיות משק כמו חמור וסוס.