“וְסִימָנָךְ” – סימנים בלשון העברית

לשוננו לעם מב, ד (תשנ"א), עמ' 142–145

לקריאת המאמר

מילים המבוססות על נוטריקון הבא כדי להקל על הזיכרון אינן תופעה חדשה. הסימנים הראשונים הידועים הם מתקופת התנאים. דצ”ך עד”ש באח”ב הוא הסימן שנתן רבי יהודה במכות מצרים (דם, צפרדע, כינים, ערוב…) כמפורש בהגדה של פסח.

עוד מן הסימנים הנזכרים במאמר: יע”ל קג”ם; יקנה”ז; מנצפ”ך; אית”ן; מש”ה וכל”ב; בג”ד כפ”ת; אהו”י.