הוועדה למונחי רפואה מחפשת חלופה עברית חדשה לדמנצייה

תשע"ג–תשע"ד, 2013–2014

בעבר נקבע במילון למונחי רפואה של האקדמיה המונח שִׁטָּיוֹן לצד הֶסְתֵּר בִּינָה, והמונח אכן משמש בקרב רופאים. בעקבות השגות מן הציבור על המונח – כמעליב ופוגע הן בחולים הן בבני משפחתם – החליטה הוועדה למונחי רפואה לחפש חלופה עברית אחרת.

דמנצייה מוגדרת כפגיעה בתפקודו השכלי של אדם, ובכלל זה זיכרון ותפיסה, כישורי שפה, חשיבה ולמידה, התמצאות בזמן ובמקום, כושר שיפוט והבנת המציאות. הפגיעה מלווה לעתים קרובות בהפרעות במצב הרוח ובמחשבות שווא, ועם הזמן חלה ירידה בתפקוד הכללי עד לאבדן עצמאות. יש כמה מחלות הגורמות לדמנצייה, והנפוצה שבהן היא מחלת אלצהיימר – תהליך של ניוון תאי העצב במוח.

הוועדה פנתה אל הציבור באמצעות אתר האקדמיה, ונתקבלו הצעות רבות לחלופות עבריות אחרות.

בדיון בוועדת המינוח המרכזית הוחלט לאמץ את ההצעה קִהָיוֹן (בלי ניקוד קיהיון). שם התואר הוא קַהֲיוֹנִי. מליאת האקדמיה אישרה את ההצעה בישיבתה ה־336 באדר שני תשע"ד (מארס 2014).