לקובץ PDF

אקדם - גיליון 46

אקדם 46

תשע"ב - 2012

תוכן העניינים

  • פרס ראש הממשלה בכינוס הפתוח לשנת תשע"ב, עמ' 1
  • יישומון חדש מבית האקדמיה: החלופון, עמ' 1
  • ברכות לחברי האקדמיה: משה בר־אשר, אהרן דותן, עמינדב דיקמן, יוסף יהלום, עמ' 1
  • תהלים, הומרוס וטשרניחובסקי – על מקורה הלשוני של הסרעפת מאת תמר כץ, עמ' 2
    סַרְעֶפֶת, שַׂרְעַפִּים, שְׂעִפִּים, טַרְפֵּשׁ, אמנון ותמר, סִגָּל סַסְגּוֹנִי
  • ראש הממשלה – מהפיוט לפוליטיקה ובחזרה מאת יעקב עציון, עמ' 3
  • על כתובת בעלים שנשכחה מאת אורי מלמד, עמ' 6
  • הנשר וכלב הים: השפעתו של ישראל אהרני על המינוח העברי לבעלי חיים מאת דוד טלשיר, עמ' 7
  • תעודה: צלמון ואפונים בגני הילדים מאת קורדליה הסטרמן עמ' 8