ד"ר יהודית הנשקה – כלת הפרס לשנת תשע"א

נימוקי ועדת הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם מישל ורוברט אסרף לשנת תשע"א מוענק השנה בתחום חקר הזיקה של לשונות היהודים לעברית. הוא מוענק לד"ר יהודית הנשקה, מרצה בכירה בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, על הישגיה בתחום הזה. עבודות השדה שהיא ערכה על כלל הלהגים של הערבית היהודית בתוניסיה עם עשרות מסרנים ואוסף ההקלטות המעובדות מהן הם עבודה בלשנית מצוינת. מאמריה על הרכיב העברי בלהגים האלה וספרה "לשון עברי בדיבור ערבי" הם הישג רב ערך בחקר לשונות היהודים ובמסורות הלשון העברית בתוניסיה הניבטות מהן. תחום נוסף שבו עסקה הנשקה והעמידה בו עיונים חשובים הוא מחקר לשון חכמים שבכתבי היד ובמסורות שבעל פה של יהודי המזרח. היא הרימה תרומות חשובות לכל התחומים האלה גם בשיעוריה באוניברסיטה וגם בהרצאותיה בכינוסים מדעיים רבים.

לאור כל הנאמר לעיל מצאנו אותה ראויה מאוד לקבל את פרס אסרף בשנה זו.

בירושלים באחד באדר שני תשע"א (7 במַרס 2011)

חברי ועדת הפרס: יעקב בן־טולילה, קציעה כ"ץ (יו"ר), שמואל פסברג

צילום: דורון רובינשטיין