לשון הרע, עין הרע

עיונים בלשון העברית, מקורות ומחקרים ג (תשנ"ה, 1995), עמ' 177–180

לקריאת המאמר

שני הצירופים לָשון הרע ועַין הרע נתפסים כצירופי סמיכות שגויים (במקום לְשון הרע ועֵין הרע). ניסן ברגגרין מסביר כי הצירוף הראשון הוא צירוף של שם (בזכר) ותוארו, על דרך 'יום השישי'. את הצירוף השני הוא מסביר כגררה בעקבות הצירוף לָשון הרע, ולדעתו אין לפסול אותו.