חמדה בן־יהודה ו"מלחמתה עם השטן": מפעלה הלא ידוע – הפקת המילון

מאת: רעות גרין

העברית, כרך נח חוברת א–ב (תשס"ט-תש"ע), עמ' 57–74

לקריאת המאמר

במחקר נתייחד לחמדה בן־יהודה מקום כאשתו השנייה של אליעזר בן־יהודה וכאחת מסופרות העלייה הראשונה. ואולם כמעט שלא דובר בתרומתה  למפעל חייו של בן־יהודה – המילון. מאמר זה בוחן את תרומתה של חמדה בן־יהודה למפעל המילון ושואל מדוע נפקד מקומה בזיכרון הקולקטיבי.