דְּבוֹרַאי או כַּוְרָן?

בערב ראש השנה תשס"ה נמסרה הודעה לעיתונות מטעם איגוד מגדלי הדבורים ומועצת הדבש, שקיבלה פרסום רחב בתקשורת, ולפיה החליטה האקדמיה לשנות את כוורן לדבוראי. ואולם אין להודעה זו כל בסיס. המונח מעולם לא עלה לדיון בוועדה מוועדות האקדמיה, וכמובן גם לא אושר.

שנים אחדות קודם לכן הגיעה אל האקדמיה בקשה לקבוע את המילה דבוראי במקום כוורן, בעיקר בשל זיהוי הצליל של כַּוורן וקברן. המזכירות המדעית של האקדמיה השיבה שהמילה דבוראי כשרה מצד הדקדוק, ואולם בדרך כלל אין האקדמיה נוהגת להחליף מילים עבריות קיימות ומשמשות.

לכתחילה אפוא רצוי להשתמש במילה כוורן, ועם זאת מי שנתחבב עליו החידוש דבוראי יכול להשתמש גם בו.

ושתי הערות בשולי הדברים:

א. המילה 'כוורן' אינה נכללת במונחים שקבע ועד הלשון וגם לא במונחים שקבעה האקדמיה. היא חודשה בראשית המאה העשרים על יסוד המילה כַּוֶּרֶת. המילה כוורת משמשת בלשון חכמים, כגון  "מכר כוורת מכר דבורים" (משנה בבא בתרא ה, ג). לכוורת מקבילות בארמית – כַּוָּר (ביידוע כַּוָּרָא, כַּוַּרְתָּא); ובערבית –  كُوَّارَة (כֻּוַּארַה). מקורה במילה הפרסית kawār, kuwār שפירושה 'סל', וככל הנראה היא נתגלגלה מן הפרסית לארמית וממנה לעברית ולערבית.

ב. בעיתון הצפירה מכ"ו בסיוון תרס"ב (1.7.1902) המו"ל (סלומינסקי) מתאר במאמרו "יום טוב" בית ספר חדש לנערים יהודיים בפולין שיש בו גם חינוך לעבודת האדמה, ובין השאר הוא כותב: "גם כַּוְרוֹת של דבורים הוצבו שם, ללמוד מלאכת הדבוֹרָנוּת".