מִדְרְחוֹב ברבים

נשאלנו אם יש לרבות את המילה מדרחוב בסיומת ־וֹת על פי 'רחובות' או בסיומת ־ִים כסיומת הזכר הסדירה.

נוכל להמליץ להשתמש בריבוי מִדְרְחוֹבִים, על דרך צורת הרבים של המילים רמזור ורמקול. בשם 'רמזור' שבסופו הרכיב 'אור' אין מתחשבים בצורת הרבים 'אורות' – ואומרים רמזורים; בשם 'רמקול' שבסופו הרכיב 'קול' אין מתחשבים בצורת הרבים 'קולות' – ואומרים רמקולים. כך גם כאן: מדרחובים.

הערה: יש מי שאינו רואה בעין יפה את המילה מדרחוב שנוצרה על יסוד חוסר ההבחנה בין הכ"ף הרפה שבמילה מדרכה ובין החי"ת שבמילה רחוב, ואף בקרב הדוברים רווחת ההגייה הבעייתית מדרָחוב בהטעמת ההברה הראשונה.