פרופ’ אהרן ממן – חתן הפרס לשנת תשס”ט

נימוקי ועדת הפרס

הפרס על שם רוברט ומישל אסרף מוענק לפרופ’ אהרן ממן על תרומתו למחקר בתחומים שונים. זה שנים רבות שוקד פרופ’ ממן על חקר חכמת הלשון העברית בימי הביניים. יצוין במיוחד ספרו החשוב על השוואת הלשונות בימי הביניים.

תרומה חשובה ביותר לחקר חכמת הלשון הרים ממן בספרו “אוצרות לשון: כתבי היד והגניזה בחכמת הלשון מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה”, ניו יורק וירושלים תשס”ו (נג + 650 עמודים). בספר זה מתאר ממן בפירוט 722 כתבי יד וקטעי גניזה המכילים חיבורים (או חלקי חיבורים) בחכמת הלשון האצורים בספריית בית המדרש לרבנים באמריקה.

כמו כן עסק ממן גם בחקר “כתאב אלחאוי”, המילון האנגרמטי של האי גאון. חיבור זה אבד ורק שרידים ממנו נתגלו בגניזת קהיר. ממן כבר פרסם מהדורה ביקורתית של עשרה דפים מתוך חיבור זה ומאמרים נוספים על דרכו של האי גאון במילונו זה.

ממן הרבה לעסוק גם בעברית המשוערבת של הקראים ובכתביהם בתחום חכמת הלשון. ממן מנהל כיום את המרכז לחקר מסורותיהן של קהילות ישראל במזרח. ואף זאת, פרופ’ ממן מרים תרומה חשובה לעבודת האקדמיה בשורה של תפקידים שהוא מילא וממלא בה.

חברי ועדת הפרס: שמעון שרביט (היו”ר), אבי הורביץ, חיים א’ כהן.

צילום: דורון רובינשטיין