לקובץ PDF

אקדם - גיליון 22

אקדם 22

תשס"ג - 2003

תוכן העניינים

  • מילוני הוועדה למינוח טכנולוגי במאגר המונחים, עמ' 1
  • מהחלטות האקדמיה – מינוח ודקדוק, עמ' 1
  • חילופי עורכים (בלשוננו לעם), עמ' 1
  • פרופ' ישראל ייבין לגבורות, עמ' 1
  • "בחפשי אחרי שמות ומלים עבריות להשתמש בהן לביאור עניני הרפואה" מאת דורית לרר, עמ' 2
  • השיחה הטבעית כנושא למחקר מאת יעקב בן־טולילה, עמ' 6
  • תעודה: מזיכרון הדברים של ישיבת המליאה הראשונה, עמ' 8