לקובץ PDF

אקדם - גיליון 15

אקדם 15

תש"ס - 2000

תוכן העניינים

 • מישיבות המליאה – משקל פַּעָל, עמ' 1
 • מילונים חדשים – המילון למונחי רפואה; המילון למונחי הדיפלומטיה, עמ' 1
 • פרישת ד"ר בירנבאום וד"ר עופר, עמ' 2
 • חקרי לשון מאת חיים רבין – ערב עיון לרגל צאת הספר לאור, עמ' 2
 • מונחים ושמות חדשים: מונחי טכנולוגיית המידע; רשימות חדשות של שמות בעלי חיים, עמ' 3
 • החלטות בדקדוק, עמ' 3
  צורתם של שמות אחדים, הגרוניים בפועל
 • צמחי ארץ ישראל – חלק א, עמ' 3
 • הזנב וכלבו, הקת וקרדומה; שלוש הוראות לזהבייה מאת ברכה דלמצקי־פישלר וקורדליה הסטרמן, עמ' 6
  אין הזנב מכשכש בכלב, זְהָבִיָּה, זַהֲבָן (שם עוף)
 • על שופט הכדורגל מאת ברק דן, עמ' 6
 • פרופ' שלמה מורג ז"ל, עמ' 7
 • על לשון ואסתטיקה והעברית בת־זמננו מאת שלמה מורג, עמ' 7
 • הצצה למכון מזי"א מאת סמדר ברק, עמ' 8