יום העברית

תמונת כותרת עם הכיתוב יום העברית תשע"ט

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה, יום הלשון העברית.

מכיוון שכ"א בטבת חל השנה בשבת, צוין יום העברית בי"ט בטבת תשע"ט, 27 בדצמבר 2018.

כמדי שנה האקדמיה ללשון העברית ציינה את יום העברית במגוון אירועים ופעילויות המכוונים לציבור הרחב שמטרתם להעלות על נס את ייחודה ואת עושרה של לשוננו.


יום העברית – מערכי שיעור

 

פעילויות לרגל יום העברית בשנים קודמות

 

יום העברית תשע"ח

יום העברית תשע"ז

יום העברית תשע"ו

יום העברית תשע"ה