אקדם: תוכן עניינים

תוכן העניינים של גיליונות אקדם מסודר לפי הנושאים האלה:
מאמרים
ענייני דקדוק ומינוח
תעודות
לזכרם
ידיעות:
אירועים, אישים, בחירות (באקדמיה), המילון ההיסטורי, ועדות האקדמיה, מכון מזי"א, פרסומי האקדמיה ושונות

מאמרים

לפי סדר הא"ב של שמות המשפחה של המחברים.

המחבר המאמר מראה מקום עמוד
שלמה אבינרי המעבר להוראה באנגלית – מדרון חלקלק אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 3
שמואל אבנרי ביאליק ובן־יהודה – מחלוקת בין מחדשים אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 2
שרגא אברמסון שאלה ותשובה עליה: כלב – "כולו לב" אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 5
עוזי אורנן מעשה לשוני אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 4
עוזי אורנן מהדורה חדשה ל"דקדוק הפה והאוזן" אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 7
משה אזר חלוקת המילה למשמעויותיה תלויה בתכלית החלוקה אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 6
אמונה אלון עוד כמה מחשבות על "רק אני, אני ואתה" אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 2
אורלי אלבק (המזכירות המדעית) עצימות או עצמה (שאלות ותשובות) אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 2
אורלי אלבק מדוע הטקסט המשפטי אינו נהיר? אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 6
וילי י' אליאס מה זה 'היאטוס' (קטע) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 2
בנימין אליצור (המילון ההיסטורי) המילון ההיסטורי ללשון העברית: מפעל המילון – מאז ועד עתה אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 2
שולמית אליצור מלשונו של ר' פינחס הכהן אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 6
רות אלמגור־רמון על הספר "רגע של עברית" (סוג, סוּגה, בכפיפה אחת) אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 6
רות אלמגור־רמון ואחרים מי צריך הכוונת לשון? (מיום העיון הפתוח "לשון הרבים") אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 2
רות אלמגור־רמון וקרן דובנוב במה שוללין ובמה אין שוללין – על שלילת הנשוא הבינוני הקודם לנושא אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 6
רות אלמגור־רמון קריינא דאיגרתא: האקדמיה ולשון הקריינים אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 7
יגאל אלעד ודורון יעקב שמות עבריים למחלות צמחים של גידולים חקלאיים ועצי יער בישראל. אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 2
סיריל אסלנוב שרידי המורשת הלשונית והתרבותית של יהודי צרפת בימי הביניים אקדם 33 (תשס"ז/2007) עמ' 6
סיריל אסלנוב (תפקידה של האקדמיה בדחיפת הממוצע הלשוני כלפי מעלה) אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 3
נתן אפרתי מחיי הלשון – יהודה גור אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 3
חנן אריאל ואלכסיי (אליהו) יודיצקי אל תמחול את היונה – עיון במגילה ארמית מקומראן אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 6
אסתר אשל וטורליף אלגבין קטעים חדשים ממדבר יהודה באוסף סכווין בנורבגיה אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 7
שושנה בהט על הלשון ועל התקן – מדברי שושנה בהט אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
גבריאל בירנבאום מקומה של הכוונת הלשון בימינו אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 4
גבריאל בירנבאום צָהֳרַיִם, מָחֳרַת (שאלות ותשובות) אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 2
גבריאל בירנבאום הגיית חטף־פתח באות לא גרונית אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 2
גבריאל בירנבאום יצחק אבינרי –‏ מתקן הלשון, שֶׁאֲהֵבָהּ כנפשו אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 6
גבריאל בירנבאום הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב"תמול שלשום" אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 6
יהושע בלאו על מחקר הערבית היהודית אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 4
אבא בנדויד לקבל פרס אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 5
יעקב בן־טולילה השיחה הטבעית כנושא למחקר אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 6
יעקב בן־טולילה מופעי העברית בחכתיה אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 7
טלי בן־יהודה מורים חלוצים – מלך זגורודסקי אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 3
טלי בן־יהודה שקדייה אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 2
איילת בצלאל (המזכירות המדעית) כחוט השני (שאלות ותשובות) אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 2
אהרן בר־אדון שיחות עם עגנון על חברה ולשון אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 3
משה בר־אשר ראשית גִּבּוּי ומְגַבֶּה אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 2
משה בר־אשר הפסוק "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" בתעתיק ליוונית בקמע קדום אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 3
משה בר־אשר החוקרים והמחקר (דברים בטקס חלוקת פרס אמ"ת) אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 3
משה בר־אשר האקדמיה והלשון העברית אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 3
משה בר־אשר שתי מילים מזווגות שהשפיעו זו על זו אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 2
חמוטל בר־יוסף תגובות (על הסופר גנסין) אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 5
אהרן ברבריאן (המילון ההיסטורי) כוחו של חרוז אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 3
יוחנן ברויאר השפעת התלמוד הבבלי על צורתה של העברית החדשה אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 6
רונית גדיש (המזכירות המדעית) מנשיא העדה לנשיא המדינה אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 3
רונית גדיש מנהג הלשון ורציפות העברית אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 3
רונית גדיש נקבת המנכ"ל וכיו"ב (שאלות ותשובות) אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 2
רונית גדיש העברית והגלובליזציה אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 6
רונית גדיש האקדמיה ללשון והציבור אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 2
רונית גדיש מגפות, נגיפים וקפסולות אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 2
רונית גדיש טעות לעולם חוזר(ת) אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 3
רונית גדיש, ברק דן, תמר קציר עושר רב מקורות – מטבעות הלשון העברית אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 6
רונית גדיש, תמר קציר בין הנצחה לניצחון אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 3
חנוך גמליאל "בשפה קלה ופשוטה"? – לדרך תרגומו של הרב יוסף קאפח אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 7
אסתר גולדנברג "שגיאות" בעברית בשירי ביאליק אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 6
אסתר גולדנברג כל האמת על "שח־רחוק" אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 6
קרן דובנוב (המזכירות המדעית) ורות אלמגור־רמון במה שוללין ובמה אין שוללין – על שלילת הנשוא הבינוני הקודם לנושא אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 6
קרן דובנוב הלכה ומנהג בייעוץ האקדמיה לציבור אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 4
קרן דובנוב מכיר טובה – אסיר תודה אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 3
יוסף שלמון קרן דובנוב "העשירוה נא במילים – אבל בסגנונה אל תשלחו יד" (לזכר יחיאל מיכל פינס) אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 6
ברכה דלמצקי־פישלר (המילון ההיסטורי) באין דגים – מה נאכל? אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר וקורדליה הסטרמן הזנב וכלבו, הקת וקרדומה; שלוש הוראות לזהבייה אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 6
ברכה דלמצקי־פישלר מחבר מחפש נוסח אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר הגהה מאוחרת אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר ולא ניכשל – מחיבוטיו של מתקין אקדם 24 (תשס"ג/2003) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר פוֹרש ועוֹזב – במה נְנוּחם? (דברים במסיבת הפרֵדה לד"ר מרדכי מישור: מְפרש=מְהלך, עוזב=נוטש או מניח?) אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר "לַמְּדֵנִי דבר בדברי לשון" במלאות 40 שנה ללכתם של ש"י עגנון וחנוך ילון ו־20 שנה ללכתו של דב סדן אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 6
ברכה דלמצקי־פישלר "אדוני וידידי הרש"י עגנון, סלח נא להעזתי" – לזכר אברהם יעקב ברַוֶר אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 3
ברכה דלמצקי־פישלר השגחה פרטית וחתולות מקורעות: ייצוג לשון הדיבור בכתיבתו של הזז אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 3
ברק דן (המזכירות המדעית) על שופט הכדורגל אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 6
ברק דן ודורון רובינשטיין מסוק ומטוס (שאלות ותשובות) אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 2
נטע דן הַמְּחַיֶּה: הסכת על תחיית הדיבור העברי אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 4
אברהם הולץ הֲלוא הסופי: סוגיה לשונית אחת ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 3
אבנר הולצמן העברית בפיהם היא שפת דיבור! אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 2
אבנר הולצמן חיי הלשון בספרות העברית אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 6
אפרים בצלאל הלבני יוצא חלציים – גם באישה? אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 3
יוסף הלר על שמות עבריים לרַכִּיכוֹת של ארץ ישראל אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 3
גיל הראבן על דלות הלשון והשפעתה על השיח אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 2
המזכירות המדעית המזכירות המדעית בשירות הציבור (שאלות ותשובות, ובהן: מדוע אקדמיה? חידושי מילים עממיים) אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
המזכירות המדעית לא היו דברים מעולם – שמועות מופרחות על החלטות האקדמיה אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 7
המזכירות המדעית אירו – המטבע האירופי (שאלות ותשובות) אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 2
המזכירות המדעית עברית בימי קורונה אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 2
המילון ההיסטורי גלגולו של ניב – אלמנת קש אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 5
המילון ההיסטורי מדור העברית החדשה של המילון ההיסטורי (חולאני/חולני, עצי גפרית/גפרורין, הפיתקא הזה, קיטוף/טירוף) אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 2
קורדליה הסטרמן (המילון ההיסטורי) וברכה דלמצקי־פישלר הזנב וכלבו, הקת וקרדומה; שלוש הוראות לזהבייה אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 6
אליקים וייסברג תלמיד חכם — תלמיד או חכם? אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 3
צביה ולדן שירים ופזמונות לח"ן ביאליק: גרסא דינקותא ומדרש חדש (הרצאה בערב השנתי לכבוד פרופ' אלרהנד) אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 2
שמעון זנדבנק המתרגם כמי שאינו יכול והמתרגם כמי שמוכרח אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 4
אפרים חזן שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 5
שקד חיים הסתיו אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 6
חוה טורניאנסקי עם הפקדת המילון העברי–יידי של מאיר ברגר בארכיון האקדמיה אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 3
צבי טל תגובות (על חולאת) אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 5
דוד טלשיר האם כתובת י(ה)ואש מזויפת? אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 6
דוד טלשיר הנשר וכלב הים: השפעתו של ישראל אהרני על המינוח העברי לבעלי חיים אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 7
דוד טנא דוח על שני ביקורי עבודה בסנט־פטרבורג אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 4
אסף ידידיה תשעים שנה לפטירתו של זאב יעבץ – מחלוצי תחיית העברית אקדם 51 (תשע"ד/2014) עמ' 6
יוסף יהלום פוק חזי מאי עמא דבר אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 4
חנן אריאל ואלכסיי (אליהו)יודיצקי אל תמחול את היונה – עיון במגילה ארמית מקומראן אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 6
אלכסיי (אליהו) יודיצקי ואסתר הבר "בין הגבולים" במגילת פשר בראשית ג (4Q254) אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 3
אלכסיי (אליהו) יודיצקי תרומת המשושֶה לפתרון חידה בירושלמי אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 6
אלכסיי (אליהו) יודיצקי על כתובת חנניה מירושלים אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 3
אלכסיי (אליהו) יודיצקי ודינה סוקול מניין קיבל הפיל את החדק? אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 6
יגאל ינאי תכנון לשון, פרסום ומימוש אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 6
דורון יעקב גולל, סורג, שובר אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 3
יגאל אלעד ודורון יעקב שמות עבריים למחלות צמחים של גידולים חקלאיים ועצי יער בישראל אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 2
דורון יעקב וגליה בלבס אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 6
חיים א' כהן רְכָבִים ונְשָׁקִים וכיוצא בהם (לחם, רכב, בקר וצאן, דם–דמים) אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 6
חיים א' כהן ואחרים מי צריך הכוונת לשון? (מיום העיון הפתוח "לשון הרבים") אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 2
חיים א' כהן עם ולשון – חינוך ותרבות אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 6
חיים א' כהן לשון התרגום של "מסה ומעש" אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 2
תמר כץ (קציר) (המזכירות המדעית) תהלים, הומרוס וטשרניחובסקי – על מקורה הלשוני של הסרעפת אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 2
תמר כץ (קציר) (המזכירות המדעית) ומה עושים בפועל אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 2
לימור לבנת דברי שרת התרבות והספורט לימור לבנת בכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 2
בנימין לפלר (המילון ההיסטורי) מדור הפיוט (על המילה 'ערך' בלשון הפיוט) אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 3
דורית לרר (המילון ההיסטורי) "בחפשי אחרי שמות ומלים עבריות להשתמש בהן לביאור עניני הרפואה" אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 2
אהרן מגד עברית של יום אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 7
שלמה מורג כלים שלובים אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 6
שלמה מורג על לשון ואסתטיקה והעברית בת־זמננו אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 7
ראובן מירקין להשלמת החסר במילונים העבריים: מאוצר המילים של עגנון (סָגַל, אַרְנוֹן, פִּילַסְטֶר) אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 3
ראובן מירקין מעמד השורש במילונות העברית החדשה אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 6
ראובן מירקין הֲוָי – בבואה של מילה רוסית אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 3
מרדכי מישור שאלת הכתיב נֵיעורה? אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 3
מרדכי מישור הניקוד והבעיה היהודית אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 6
מרדכי מישור הניקוד והבעיה היהודית (המשך מגיליון 29) אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 6
מרדכי מישור על "אֵלּוּ" וָ"אֵילוּ" אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 7
מרדכי מישור מה רע בביטוי בְּחֶלְקוֹ? אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 3
מרדכי מישור דרות סמויות בהגדה של פסח אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 7
מרדכי מישור על פתיחה מוטעית של קיצורים וראשי תיבות אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 3
אורי מלמד על כתובת בעלים שנשכחה אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 6
אורי מלמד שחורה – כינוי למשקה העשוי מקפה אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 6
יורם מלצר ואחרים מי צריך הכוונת לשון? (מיום העיון הפתוח "לשון הרבים") אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 2
עמנואל מסטיי (המילון ההיסטורי) מוקשים וטרשים בשדה הנוסח אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 3
עמנואל מסטיי "בדי עמל הצלחתי": דבר והיפוכו אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 6
אהרן ממן ספר דקדוק אבוד מימי הביניים ותעלומת אבן ישוש אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 6
אהרן ממן העברית ולשונות היהודים אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 2
שלמה נאה "נוולא" – על הנשים האורגות בתלמוד הבבלי אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 6
שלמה נאה המינוח המקצועי בימינו אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 3
שלמה נאה לפשר החותם שנמצא ליד הכותל המערבי אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 6
חיים סבתו ניגונה של לשון אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 4
חיים סבתו "אכלתי דג מתוק בסיפורי עגנון" אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 2
ראובן סיוון עגבנייה – גורלה של מילה "גסה" (תרמ"ו) אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 5
רחל סליג (המזכירות המדעית) גָּנְבָה – מונח או מילת עגה? (שאלות ותשובות) אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 3
עמוס עוז התעוררות היפהפייה הנרדמת אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 7
יוסף עופר מבוא חדש–ישן למסורה (על ספרו של י' ייבין, המסורה למקרא) אקדם 24 (תשס"ג/2003) עמ' 6
יוסף עופר ואחרים מי צריך הכוונת לשון? (מיום העיון הפתוח "לשון הרבים") אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 2
יעקב עציון ראש הממשלה – מהפיוט לפוליטיקה ובחזרה אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 3
יעקב עציון לא נכנסים לתוך הקורה אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 7
יעקב עציון זכריה, זכריני או אוזן העכבר אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 11
יעקב עציון חדש במאגרי המילון: המחזה "צחות בדיחותא דקידושין" אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 2
יעקב עציון מאימתי מתכננים בעברית? אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 3
יעקב עציון אהרן אהרנסון, השעונית והאלמוות אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 7
יעקב עציון להרקיע שחקים – ממתיחה להגבהה אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 3
יעקב עציון "לשון עבר היא לשוני": על לימוד עברית בעדן לפני כמאה שנה אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 6
יעקב עציון החיסון — מן האסכרה ועד הקורונה אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 7
יעקב עציון מן העבודה במילון ההיסטורי: שיר חידה לא נודע מימי הביניים אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 6–7
יחיאל מיכל פינס דבר לעוסקים בתחית שפתנו אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 7
שמעון פרס לשון הקודש וארץ הקודש אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 4
גד בן־עמי צרפתי אותיות עבריות באמנות אירופית אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 4
מנחם צבי קדרי הצצה ללשונם של סופרים אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 6
מנחם קיסטר "תזיז", "עוּר" ו"מבלגות" – קווים לחקר מיליהם של הכתבים מקומראן אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 6
משה קצב מדברי נשיא המדינה לאקדמיה ביובלה אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 3
תמר קציר באים לידי ביטוי: הפינה שלנו ברדיו (תמר קציר) אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 5
חיים רבין מילים הודיות בעברית אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 2
דורון רובינשטיין (המילון ההיסטורי) פרלמנט אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 7
דורון רובינשטיין על מונחי אסטרונומיה ופיזיקה (נתיבי החלב, כוכבי נבוכים, שביט, הֶתמד) אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 3
דורון רובינשטיין וברק דן מסוק ומטוס (שאלות ותשובות) אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 2
דוד רוזנטל אוסף קטעי הגניזה הקהירית בז'נבה אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 6
יהודה רצהבי עם קבלת פרס ישראל אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 4
יעל רשף התגבשות קווי הלשון הדבורה בעת 'תחיית העברית' אקדם 51 (תשע"ד/2014) עמ' 2
אריאל שוה על "שמץ", "שמץ פסול" ומה שביניהם אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 7
יגאל שוורץ העיירה היהודית בסיפורת העברית הבתר־קלסית (הרצאה בערב השנתי לכבוד פרופ' אלרהנד) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 6
נורית שובל־דודאי על גלוסר המילים השאולות מיוונית ומרומית אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 6
אורה (רודריג) שורצולד צרות בצרורות עיצורים אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 6
אורה (רודריג) שורצולד מילים כהווייתן – על המשקל ועל מבנה ההברות אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 2
אורה (רודריג) שורצולד מילים כהווייתן – על המשקל ועל מבנה ההברות אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 2
רות שטרן "לכבוד" בפתיחת מכתב – מקורה וגלגוליה אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 6–7
רות שטרן מארכיון האקדמיה: טכנייה? תכניון? טכניקון? – על שמו העברי של הטכניון אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 8
גבריאלה שלו המינוח – נקודת המוצא לכל דיון משפטי אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 3
אברהם שלונסקי הבו לנו קללה עברית אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 3
אמנון שפירא חידת הציור: מחיי הלשון – אליעזר בן־יהודה אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 3
אמנון שפירא מִמִּדְבַּר שִׂין – על הסמ"ך הנכתבת בשי"ן אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 6
אמנון שפירא מאה שנה לכתיב העברי אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 6
שמעון שרביט לשון חומדת לצון בספרות הרבנית אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 6
שלומית שרייבום שבטיאל האקדמיה ללשון הערבית בקהיר – מסורת מול שינוי אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 5
צרויה שלו כתיבה בארץ העברית אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 2
יוסף שלמון וקרן דובנוב "העשירוה נא במילים – אבל בסגנונה אל תשלחו יד" (לזכר יחיאל מיכל פינס) אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 6

ענייני דקדוק ומינוח (מאמרים קצרים ודיווחים)

ענייני דקדוק

הקטעים מובאים לפי סדר פרסומם.

הקטע מראה מקום עמוד
סיכום שנת העבודה התשנ"ד – המליאה: דקדוק ומינוח (דיווח) אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 4
כינוס ראשון של מליאת האקדמיה בשנת התשנ"ה – דיווח אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
משקל פְּעָלָה אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
מהחלטות ישיבת המליאה (דיווח) אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 1
דיווח על ישיבות המליאה (דיווח) אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 3
כללי הכתיב חסר הניקוד (כללים עיקריים) אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 5
מישיבות מליאת האקדמיה – החלטות בדקדוק (דיווח) אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 1
החלטות בדקדוק – פועלי ל"א, שמות שונים אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 3
מישיבות מליאה האקדמיה (דיווח) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 3
החלטות בדקדוק: צורות שונות, הגרוניים בפועל אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 3
מישיבות המליאה – משקל פַּעָל אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 1
בזכות הַהֲגָנָה אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 8
החלטות בדקדוק (שמות שונים, גזרת פ"י ופ"נ; דיווח) אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 2
על משקל פַּעְלָן אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 7
החלטות בדקדוק: וי"ו החיבור, חניכיים, דלועים, בבלי ופרסי אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 2
החלטות בדקדוק: אלמנות, אכזריות, כרמל, נוכחי, עשרות־ אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 2
צמחי ארצנו והדקדוק העברי (יידוע שמות צמחים, אזוב, אלמוות, מצלתיים, סיגל, תורמוס, טרשי, תל־אביבי – מעבודת הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל), מאת רונית גדיש אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 6
הפועל בגזרת הכפולים (ע"ע) ובגזרת ע"ו–ע"י אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 2
מהחלטות האקדמיה – מינוח ודקדוק (דיווח) אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 1
החלטות בדקדוק – דרמתי או דרמטי מאת רונית גדיש אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 2
המשקלים פָּעִיל ופְעִיל מאת רונית גדיש אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 2
החלטות בדקדוק (צורת הרבים של קיץ וחיל, נִיְלֵן, חוששני) מאת ברק דן אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 3
תעתיק אותיות ותעתיק הגיים מאת רונית גדיש אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 2
שתי החלטות בדקדוק (ניקוד צורן הריבוי ויות, שיפוד / שפוד) מאתדורון יעקב אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 2
רָאשות ערים והמשנָה לנשיא: על צורות נקבה של תפקידים שממלאות נשים מאת רונית גדיש אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 2
מן הכתיב חסר הניקוד אל הכתיב המלא התקני מאת רונית גדיש אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 3

ענייני מינוח ומאגר המונחים

הקטעים מובאים לפי סדר פרסומם.

הקטע מראה מקום עמוד
קובץ המונחים אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 2
סיכום שנת העבודה התשנ"ד – המליאה: דקדוק ומינוח (דיווח) אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 4
סיכום שנת העבודה התשנ"ד – המליאה: דקדוק ומינוח (דיווח) אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 4
ועוד מן המליאה (מילים בשימוש כללי; דיווח) אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
מהחלטות המליאה – מילים בשימוש כללי אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
מונחים חדשים בתחום הבנקאות ושוק ההון אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
מילים בשימוש כללי שאושרו במליאה (דיווח) אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 1
אושר המילון למונחי הדיפלומטיה (דיווח) אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 2
מילים חדשות (מילים בשימוש כללי) אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 3
אושרו מונחי המשפט – הפרק הראשון (דיווח) אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 2
מילים חדשות (בשימוש כללי) (דיווח) אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 2
מילים ומונחים חדשים (דיווח) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 3
מונחים ושמות חדשים: מונחי טכנולוגיית המידע; רשימות חדשות של שמות בעלי חיים אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 3
צמחי ארץ ישראל – חלק א (דיווח) אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 3
ארבע־קו וכריש־שן מאת קרן דובנוב אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 2
מילים חדשות: אקווה, פיתוח בר־קיימה ועוד אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 7
החלטות במינוח אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 2
מאגר המונחים של האקדמיה באינטרנט מאת אורלי אלבק ורונית גדיש אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 2
מהחלטות האקדמיה – מינוח ודקדוק (דיווח) אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 1
מילוני הוועדה למינוח טכנולוגי במאגר המונחים (דיווח) אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 1
החלטות מליאת האקדמיה (דיווח) אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 2
מאגר המונחים – סיכום ביניים מאת אורלי אלבק אקדם 24 (תשס"ג/2003) עמ' 1
300 מונחים חדשים בספרנות (דיווח) אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 1
על עִבריוּתם של מונחים – "מוּלטימדיה" לעומת "מידוּד" מאת רונית גדיש אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 2
חדשות ממאגר המונחים אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 2
מאחורי המילים – מִסְרֵר מאת רונית גדיש אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 2
היא עֲקֶרֶת בַּיִת, והוא? מאת רונית גדיש אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 2
דָּרְבָּן, תּוֹבָנָה, כִּלּוּל, נַוְטָן מאת רונית גדיש אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 2
כוכב עברי נולד – בחירת שמות עבריים לאורנוס ונפטון (דיווח) אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 7
יין ישן במילון חדש (דיווח) אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 1
מאחורי המילים (נכדן, דוד רבא, מגדנאי, שוקולדאי, עוגונית, זלולת, פמפמת) – מאת תמר כץ (קציר) אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 2
וריאציה – גַּוונה, הֶגוון או גוֹנה? (מתוך זיכרונות האקדמיה) אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 2
1,400 מונחים משפטיים חדשים אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 1

תעודות

התעודות מובאות לפי סדר פרסומן.

התעודה מראה מקום עמוד
מכתב מדוד בן גוריון אל ועד הלשון מכ"ד בטבת תש"ח אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 4
קטעים מזיכרון האספה הכללית הפומבית לקראת הקמת האקדמיה ללשון העברית אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 4
מוועד הלשון העברית למזכיר הממלכה לעניני המושבות בלונדון אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 6
חגיגה לכבוד ד"ר מזיא ליום מלאות לו שבעים שנה אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 6
הצצה אל מכון מזי"א: אולי תשתה כוס פולכוש? (מכון מזי"א אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 6
מכתב מש"י איש הורוויץ לא' בן־יהודה אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 6
מכתב מהגננת רבקה הורוויץ אל ועדת הלשון (מכון מזי"א) אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 6
מכתב מיצחק רבין לנשיא האקדמיה אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 6
מדברי חיים הזז בטקס חנוכת יד בן־יהודה אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 6
מכתב מהבנק של חברת אנגלו־פלשתינה לוועד הלשון אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 8
הצצה למכון מזי"א: מכתב מאברהם שבדרון לוועד הלשון אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 8
מארכיון מכון מזי"א אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 6
המגיד (העיתון העברי הראשון, במדור הספרות החדשה של המילון ההיסטורי) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 8
מחידושי הרשושנים (מכון מזי"א) אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 8
הצצה למכון מזי"א (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 8
הצצה למכון מזי"א: שמות למטבעות הארץ־ישראליים (סמדר ברק, מכון מזי"א)) אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 8
תעודה ממכון מזי"א – איגרת ברכה לד"ר מזי"א (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 8
גלויה מפינחס הלוי איש־הורוויץ לדוד ילין (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 8
כרזה לקראת ייסוד האקדמיה ללשון העברית אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 8
מזיכרון הדברים של ישיבת המליאה הראשונה אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 8
מכתבו של דוד דה סולה פול על חשיבות הדיבור העברי אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 8
הסנדלר גיאת (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 24 (תשס"ג/2003) עמ' 8
עדה ודולה אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 8
מכתב מלאו רדיוגין לוועד הלשון (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 8
מכתבו של שמואל אהרן ובר לוועד הלשון (סמדר ברק, מכון מזי"א) אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 8
הרב חיים נחום ממצרים וּועד הלשון העברית מאת טלי בן־יהודה אקדם 33 (תשס"ז/2007) עמ' 2
מכתב של ס' יזהר לנשיא האקדמיה נ"ה טור־סיני אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 3
מוּרשי ועד הלשון אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 8
לימודי עברית וקריאת "לשוננו" במגרב אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 8
שבחי הנר מתוך דורות ראשונים מאת חיים הזז מאת ברכה דלמצקי־פישלר (המילון ההיסטורי) אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 8
בול העברית – בול חדש בישראל אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 8
100 שנה לפרסום רשימת המונחים הראשונה של ועד הלשון אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 8
צלמון ואפונים בגני הילדים אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 8
לתושבי תל־אביב מאת מאיר דיזנגוף (תרצ"ו); שבוע הלשון העברית מאת נתן אלתרמן (ת"ש) אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 8
המילון ההיסטורי ללשון העברית (על ספר תולדות הטבע מאת ש"י אברמוביץ') אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 8
כתיבת עברית באותיות לטיניות (מכתבו של הילד יהודה מאת איתמר בן אב"י) וקטע מן ההקדמה לספר אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 8
אהבה בעברית – חליפת מכתבים בין זאב יעבץ לארוסתו גולדה פינס אקדם 51 (תשע"ד/2014) עמ' 8
תקנון בית הספר למל, אייר תרל"ח אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 8
תעודה: הבו לנו מונחים עבריים בבנאות אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 8
למי רִדְרְדוּ הפעמונים (מארכיון אבן־שושן) מאת דורית לרר אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 8
מן הארכיון: מַעְתָּקָה, תַּדְפִּיס או הַדְפָּסָה אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 6
אב למדקדקים ומורא לסופרים (אברהם אברונין) אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 8
סיפורו של ארון ספרים אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 7
שרתוק – שם עברי כשר? אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 7
מן הארכיון: התפלה, המתקה או תפלול אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 8
מונחי רחצה לנוער העברי בחופי ניו יורק אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 8
מן הארכיון – הבו לנו שמות עבריים אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 8
"רוצות אנו להתנהג כפי חוקי הכתיב העברי" אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 8
גדול העצה ורב העליליה מת, אך שמו חי! אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 8
מן הארכיון: סיפורה של תמונה (נטע דן) אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 8

לזכרם

הקטעים מובאים לפי הא"ב של שמות המשפחה.

הקטע מראה מקום עמוד
לזכרו של ארי אבנר / ברק דן אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 6
פרופ' שרגא אברמסון ז"ל; מפרי עטו: 'בערוגה אחת', 'כולו לב' אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 2
לזכרו של חבר האקדמיה משה אזר ז"ל / חיים א' כהן אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 2
לזכרו של אליהו איזקסון אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 1
לזכרו של פרופ' שרגא אירמאי אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 2
פרופ' עלי איתן ז"ל אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
לזכרו של עזריה אלון אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 8
לזכרו של אהרן אמיר אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 1
שושנה בהט ז"ל אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
פרופ' יהושע בלאו ז"ל / משה בר־אשר אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 2
לזכרו של ישראל בן־דוד אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 7
אבא בנדויד ז"ל אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
ציונות של לשון – דברים לזכר אבא בנדויד אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
פרופ' זאב בן־חיים ז"ל / משה בר־אשר אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 2
לזכרה של דולה בן־יהודה אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 1
אפרים ברוידא ז"ל אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
אברהם יעקב ברוֶר אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 3
אסתר גולדנברג – לזכרה אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 6
פרופ' אהרן דותן ז"ל אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 1
פרופ' עמינדב דיקמן ז"ל אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 2
איש השירה, אומן התרגום, נאמן העברית: לזכר עמינדב דיקמן / יהושע גרנט אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 3
לזכרה של שולמית הראבן אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 1
מאיר ולנשטיין ז"ל אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 7
פרופ' דוד טלשיר אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 4
פרופ' דוד טנא ז"ל אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 7
לזכרו של ס' יזהר אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 3
לזכרו של דן פגיס: "ליופי ולחן בן ברית" מאת ברכה דלמצקי-פישלר אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 8
פרופ' יגאל ינאי ז"ל אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 6
ט' כרמי ז"ל אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
אהרן מגד ז"ל אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 7
פרופ' שלמה מורג ז"ל אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 7
מורי שלמה מורג / קציעה כ"ץ אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 6
אהרן מירסקי ז"ל אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 7
לזכרו של ראובן מירקין (תרצ"ד-תשע"ז) אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 3
פרופ' ע"צ מלמד ז"ל אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
שמשון מלצר ז"ל אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 7
לזכרו של עזרא נוריאל אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 2
ד"ר ראובן סיוון ז"ל אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
לזכרו של ס' יזהר (יזהר סמינלסקי) אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 3
לזכרו של יהודה פליקס אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 2
לזכרו של גד בן־עמי צרפתי אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 1
לזכרו של פרופ' מנחם צבי קדרי ז"ל אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 2
פרופ' חיים רבין ז"ל אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 2
ספר זיכרון לא"ש רוזנטל ז"ל אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
ידידיה רוזנברג אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 3
פרופ' יהודה רצהבי ז"ל אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 3
דוד שחר ז"ל אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 7
יצחק שלו ז"ל אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 3
לזכרה של נעמי שמר אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 1

ידיעות

אירועים

הידיעה מראה מקום עמוד
משלחת מצרית באקדמיה אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 1
ארבעים שנה לאקדמיה ללשון אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 1
כינוס של נציגי אקדמיות ומכוני מחקר ללשונות לאומיות ביפן אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 1
ערב עיון עם צאת ספרו של הפרופ' אילן אלדר: תורת הקריאה במקרא אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
ראש עיריית ירושלים (אהוד אולמרט) בביקורו באקדמיה: "עיריית ירושלים תגבש דרכים לסייע לאקדמיה" אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
ערב לכבודו של פרופ' אלרהנד אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
מנכ"ל משרד החינוך (שמשון שושני) בביקור באקדמיה אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
עיוני שיח וסגנון בסיפורי חיים הזז – הרצאה בערב השנתי לכבוד פרופ' אלרהנד (מירי הורביץ – כלת הפרס) אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 2
נשיא המדינה (עזר ויצמן) בביקורו באקדמיה: "לעברית חשיבות עצומה בעיצוב החברה בישראל" אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 1
המילון ההיסטורי בקונגרס למדעי היהדות – ישיבה חגיגית אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 1
ישיבה חגיגית באקדמיה בהשתתפות שר החינוך (יצחק לוי) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 1
ישיבה חגיגית בוועדת החינוך בכנסת אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 2
חקרי לשון מאת חיים רבין – ערב עיון לרגל צאת הספר לאור אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 2
משלחת מטעם הפרלמנט האירי בביקור באקדמיה אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 1
אורח באקדמיה – ד"ר אדמונד ויינר מעורכי מילון אוקספורד אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 1
נשיא המדינה (משה קצב) ושר המדע התרבות והספורט (מתן וילנאי) אורחי האקדמיה אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 1
ערב עיון לכבוד פרופ' צרפתי אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 1
נשיא האקדמיה: הניתוק ממקורות העברית מדלדל את הרוח ואת הלשון (על ביקור נשיא המדינה באקדמיה) אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 1
יום עיון ארצי לכבוד פרופ' זאב בן־חיים במלאות לו צ"ה שנים אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 1
יובל לאקדמיה ללשון אקדם 25 (תשס"ד/2004) עמ' 1
התכנסות בבית נשיא המדינה לציון יובל לאקדמיה ללשון אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 1
יובל לאקדמיה – אירועים אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 8
אירועי שנת היובל אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 1
"האנגלית אינה הלשון הרשמית של צרפת" מאת קרן דובנוב (ביקור של פרופ' סרקיליני באקדמיה) אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 1
שרת החינוך (לימור לבנת) באקדמיה אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 1
ראש הממשלה (אהוד אולמרט) ושר המדע והתרבות (אופיר פינס) בביקור ממלכתי באקדמיה אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 1
מהי הלשון אם לא תעודת הזהות התרבותית של העם? (כינוס לציון ק"ן לבן־יהודה; מדבריהם של נשיא המדינה שמעון פרס, נשיא האקדמיה מ' בר־אשר, א' טל, ג' הראבן) אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 1
ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 1
ישיבת המליאה ה־300 לכבוד פרופ' בן־חיים אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 1
ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית (אירוע מסכם) אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 1
ערב עיון לרגל הוצאת הספר "שָׂפָה קָמָה" אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 1
ערב עיון על הספר מסורת לשון חכמים באיטליה מאת מיכאל ריז'יק אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 1
"לשון המשנה בגניזת קהיר" – ערב עיון לרגל צאת ספרו של גבריאל בירנבאום אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 1
מושב האקדמיה בקונגרס העולמי למדעי היהדות אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 8
האקדמיה מבפנים אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 1
הכינוס פתוח והקהל דוחק (על הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה) אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 1
פרס האקדמיה ללשון העברית הוענק לד"ר רמי סערי אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 1
פרס האקדמיה לשנת תשע"א לשתי חוקרות (יהודית הנשקה, עפרה תירוש־בקר) אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 1
"צוהר למילון ההיסטורי" – סדרת ערבי עיון לקהל הרחב אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 2
האקדמיה ללשון העברית בעפולה אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 1
העברית בין רצף לחידוש אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 1
הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 1
תרבות של לשון ולשון של תרבות אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 2
פרס האקדמיה ללשון העברית לסופר אהרן אפלפלד ולחוקר פרופ' אבנר הולצמן אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 1
פרס ראש הממשלה בכינוס הפתוח לשנת תשע"ב אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 1
יישומון חדש מבית האקדמיה: החלופון אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 1
כינוס לציון מאה שנים למכללת דוד ילין אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 1
החלטה היסטורית: הקדמת "קריית הלשון העברית" בירושלים אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 1
הבו לנו יין יין – בעברית (התכנסות חגיגית לציון ההוצאה לאור של מילון היין) אקדם 47 (תשע"ג/2013) עמ' 1
יוצרים, מחנכים ודוברים בעברית (כינוס משותף לאקדמיה ולמכללות לחינוך) אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 1
קריאות חדשות במגילות קומראן (הרצאת חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי במרכז אוריון) אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 1
המהלכים להקמת הקריה החדשה והמוזאון ללשון העברית אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 1
מושב האקדמיה בקונגרס למדעי היהדות אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 1
אושר המתווה של הקריה החדשה ללשון העברית בירושלים אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 1
יום הלשון העברית: ללמוד לשון, ללמוד ספרות – איך ולמה? אקדם 50 (תשע"ד/2014 עמ' 1
בקצרה: מיזם הקריה החדשה; "רוח דיגיטלית" באקדמיה; האנציקלופדיה ללשון העברית ובלשנותה אקדם 51 (תשע"ה/2014) עמ' 1
חוג ידידי האקדמיה בראשות רוני חזקיה אקדם 51 (תשע"ה/2014) עמ' 1
חבר הכנסת הרצוג באקדמיה אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1
מפגש חוג ידידי האקדמיה אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1
יום הלשון העברית תשע"ה (מודעה על פעילויות האקדמיה) אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 8
הפרס ע"ש עוזי רמון לעובדי מחקר מצטיינים אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 1
קורס לכותבי ערכים בוויקימילון בשיתוף האקדמיה אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 1
בקצרה: ערב עיון בנושא מילים ומילונים; ערב עיון לרגל הספר "בשפריר חביון" מאת חיים סבתו; ערב עיון לזכר זאב בן־חיים באקדמיה הלאומית למדעים אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 1
מת אב ומת אלול: ערב לרגל צאת דיוואן שמואל הנגיד מן הגניזה אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 1
פרס האקדמיה ע"ש בן־חיים לד"ר קרן דובנוב אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 1
כינוס משותף של האקדמיה ללשון העברית ומכללת בית ברל אקדם 54 (תשע"ו/2015) עמ' 1
יום העברית בבית נשיא המדינה אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 1
ידידי האקדמיה ביום העברית (תצלומים מבית הנשיא) אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 8
אירועים בבית האקדמיה (ערב לרגל ספרו של שמא י' פרידמן; ערב לרגל ספרו של נמרוד שתיל; ערב עיון "שפה חיה – בין התפתחות טבעית להכוונה) אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 8
הכינוס הבין־לאומי ללשון מגילות מדבר יהודה באקדמיה ללשון העברית אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 1
האקדמיה במכללת אשקלון אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 1
אורח מן האקדמיה ללשון הבסקית אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 1
חגיגת העברית: יום העברית באקדמיה, עמ' 1 אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 1
פרס עוזי רמון לשנת תשע"ז, עמ' 1 אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 1
מפגש חגיגי לציון צאתו לאור של הספר "החצוף הישראלי", עמ' 6 אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 6
חמישים שנה לזכייתו של ש"י עגנון בפרס נובל, עמ' 5 אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 5
הכינוס הבין־לאומי לחקר לשונות ימי הביניים, עמ' 8 אקדם 58 (תשע"ז/2017) עמ' 8
ישיבת מליאה חגיגית בבית נשיא המדינה אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 1
מושב האקדמיה בקונגרס למדעי היהדות אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 1
פרס האקדמיה על שם ציפורה וזאב בן-חיים לד"ר ורד סיידון אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 1
יום העברית תשע"ח: ישיבה חגיגית של ועדת החינוך של הכנסת אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 1
ממקסיקו לירושלים: מילון עברי–יידי בכתב יד הופקד בארכיון האקדמיה אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 1
ערב עיון: ביאליק והעברית אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 1
הכינוס הבין־לאומי באקדמיה: עיונים בלשון המקרא אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 1
ערב עיון באקדמיה: העברית בחברה הערבית בישראל אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 1
יום העברית תשע"ט – בסימן #עברית שפה חדשנית אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 1
אירועים שהיו אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 1
יום העברית תשע"ט בבתי הספר אקדם 63 (תשע"ט/2019) עמ' 8
"מחזר של העברית" – ערב לזכרו של עמוס עוז אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 1
חדש בארכיון האקדמיה: עיזבון יצחק ספיבקוב אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 8
ספר היובל לכבוד פרופ' חיים כהן, עורך המילון ההיסטורי אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 1
מפעלו של פרופ' מורג: מהקלֶטֶת ועד למרשתת אקדם 65 (תש"ף/2019) עמ' 1
מחקר לשון חכמים: כינוס בין־לאומי לכבוד נשיא האקדמיה בהגיעו לגבורות אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 1
חגיגת עברית במתחם ביאליק בתל־אביב אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 1
מנווה האקדמיה – תחרות אדריכלים יצאה לדרך אקדם 66 (תש"ף/2020) עמ' 1
התעניינות רבה בסדנאות המקוונות של האקדמיה אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 1
יום העברית תשפ"א במתכונת קורונה אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 1
ברכת נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, לרגל יום העברית אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 1
מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 1
תכנון מנווה האקדמיה: הוכרזה התוכנית הזוכה אקדם 68 (תשפ"א/2021) עמ' 8
לשון ומנהיגות: חיים וייצמן ובני דורו אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 1
"אני קריין גאה": הוקרה לקרייני קול ישראל אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 1
פרס בן־חיים הוענק לד"ר יודיצקי אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 1
מבוא פרופ' זאב בן־חיים אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 3
רהיטי בן־יהודה בתערוכה בראשון לציון אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 6
קורס אקדמי של האקדמיה ללשון באוניברסיטת תל אביב אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 1
ערב עיון: מפעלם הלשוני של ד"ר מזיא ושל ראובן אלקלעי אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 2
שבוע העברית תשפ"ב: מגוון אירועים והרצאות אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 2
אבני ח"ן: ערב עיון על חיים נחמן ביאליק ולשונו אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 1
חגיגת יום העברית אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 1, 6
פרס האקדמיה ע"ש בן־חיים לד"ר אהוד אבודרהם אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
הפרס על שם עוזי רמון לעובדי מחקר מצטיינים אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
חוויית קיץ משפחתית אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
האולימפיאדה ללשון העברית אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
נחנך מרכז התרבות וההדרכה אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 1

אישים

הידיעה מראה מקום עמוד
מוסדות האקדמיה (מנהלת האקדמיה וחברי האקדמיה) אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 1
הרב פרופ' ע"צ מלמד בן תשעים אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 2
רחוב ע"ש י' קוטשר בירושלים אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
פרס ישראל לפרופ' רצהבי ולפרופ' זנדבנק, חברי האקדמיה ללשון אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 1
פרס ישראל לפרופ' מנחם צבי קדרי ולפרופ' אהרן מירסקי אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 1
פרישת ד"ר בירנבאום וד"ר עופר אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 2
פרס ישראל לפרופ' גד בן־עמי צרפתי אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 2
תוארי כבוד לפרופ' בלאו ולנעמי שמר אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 2
חילופי תפקידים אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 1
פרופ' ישראל ייבין לגבורות אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 1
חילופי עורכים (בלשוננו לעם) אקדם 22 (תשס"ג/2003) עמ' 1
פרס ישראל לשנת תשס"ג לאהרן אמיר ולאהרן מגד אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 8
פרופ' אלרהנד – עמית כבוד אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 8
פרס ישראל לאהרן דותן אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 1
חילופי מנכ"לים אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 1
דברי סיכום מאת נתן אפרתי (מנכ"ל האקדמיה) אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 1
עמיתי כבוד של האקדמיה (מ' ואנסנט לטקואר, ד"ר י' פרט [פורר]) אקדם 33 (תשס"ז/2007) עמ' 1
מר רוברט אסרף – עמית כבוד אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 1
טלי בן־יהודה – מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 1
מינויים חדשים באקדמיה (אהרן ברביאן – ראש מדור שירת ימי הביניים, דורית לרר – רכזת מפעל המילון ההיסטורי ואחראית לפיתוח אתרי האקדמיה) אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 3
פרס האקדמיה ללשון העברית על שם רוברט ומישל אסרף (לפרופ' אהרן ממן ולפרופ' אלישע קימרון) אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 1
מינוי חדש באקדמיה: חיים א' כהן עורך משנה של המילון ההיסטורי אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 1
ד"ר עמינדב דיקמן – חתן פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן־יהודה אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 1
בשמי ובשם הנער / אהרן אפלפלד (דברים באירוע הענקת פרס האקדמיה) אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 3
ברכות לחברי האקדמיה (מ' בר־אשר, א' דותן, ע' דיקמן, י' יהלום) אקדם 46 (תשע"ב/2012) עמ' 1
חילופי עורכים (בלשוננו לעם) אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 1
לזכר ההולכים: גדעון גולדנברג, זאב בן־חיים, בנימין לפלר אקדם 49 (תשע"ד/2013) עמ' 1
פרס ראש הממשלה לרות אלמגור־רמון אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 1
פרס ראש הממשלה ללשון העברית לרונית גדיש אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1
פרופ' משה בר־אשר נבחר לחבר האקדמיה הלאומית למדעים אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1
אות יקיר השפה העברית לפרופ' אהרן בר־אדון אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1
בני הזוג וינשל עמיתי כבוד של האקדמיה אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 1
ברכות לחברי האקדמיה (יעקב בן-טולילה, אורה שורצולד) אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 2
ברכות לאבשלום קור על זכייתו בפרס ראש הממשלה אקדם 55 (תשע"ו/2016) עמ' 8
ברכות לקבלת תואר דוקטור (סמדר כהן, ירון לישע, יעקב עציון, אריאל שוה) אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 2
ברכות לאלישע קימרון לזכייתו בפרס ישראל אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 3
פרס ישראל לפרופ' אהרן ממן אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 1
ברכות (אהרן ממן, יהודית הנשקה, דורון יעקב, ברק דן, נריה ריבלין) אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 1
הלך לעולמו נתי ביאליסטוק־כהן אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 3
נשיא חדש לאקדמיה ללשון העברית אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 7
ברכות לפרופ' זיוה שמיר על זכייתה בפרס ביאליק לשנת 2022 אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 1
ריאיון עם נשיא האקדמיה; פרופ' אהרן ממן: כמעט למדתי מתמטיקה ולא לשון עברית אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
ברכות (ליעקב בן־טולילה לרגל פרס מפעל חיים מהרשות הלאומית לתרבות הלדינו) אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 7
עם פרישתו של פרופ' משה בר־אשר מנשיאות האקדמיה: דברים בישיבה החגיגית אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 2–3
חילופי מנכ"ליות אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 1

בחירות 

הידיעה מראה מקום עמוד
מ' בר־אשר (נשיא), א' טריינין וא' יבין אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 1
פרופ' מ"צ קדרי סגן נשיא האקדמיה אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 1
בחירות באקדמיה: ש' זנדבנק – חבר יועץ אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
ד' שחר וק' כ"ץ – חברים חדשים באקדמיה ללשון אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 1
בחירות באקדמיה (ח' באר, מ' קיסטר, י' זוסמן, א' טריינין) אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 1
מִנהלת האקדמיה אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 2
בחירות באקדמיה (א' ממן, א' קמרון, ש' זנדבנק, א' חזן וק' כ"ץ) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 1
בחירות באקדמיה ללשון העברית (ח' גורי, ס' יזהר, א' אפלפלד, ש' שרביט, ד' טלשיר, ש' נאה) אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 1
חברים חדשים באקדמיה (נ' שמר, ש' אליצור, י' בן־טולילה, א' יבין) אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 1
חברים חדשים (א' הורביץ, ש' פרידמן, י' ברויאר, י' עופר, מ' פלורנטין); חילופי אישים בוועדי האקדמיה אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 1
נשיא האקדמיה לכהונה נוספת אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 1
בחירות באקדמיה (א' ממן, מ' קיסטר, ע' דיקמן, ח"א כהן) אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 2
בחירות באקדמיה (א' שורצולד, ש' פסברג, ש' אליצור, ד' טלשיר, ש' נאה, א' סאנז־בדיליוס, ר' שטיינר) אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 1
בחירות באקדמיה (מ' בר־אשר נשיא האקדמיה, א' טל סגן הנשיא, ק' כ"ץ חברת מנהלה) אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 1
חברים חדשים (ש' פסברג, א' שורצולד, א' סאנז־בדיליוס, ר' שטיינר) אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 8
חברים חדשים (ט' מוראוקה, ס' אסלנוב, ג' הראבן) אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 2
חברים חדשים באקדמיה (א' גולדנברג, ט' מוראוקה, ס' אסלנוב, ג' הראבן, מ' כסלו) אקדם 33 (תשס"ז/2007) עמ' 1
חברים חדשים באקדמיה (ע' דיקמן, ח"א כהן, ע' תירוש־בקר, ח' סבתו) אקדם 36 (תשס"ח/2008) עמ' 1
בחירות באקדמיה (א' ממן – סגן הנשיא) אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 1
בחירות באקדמיה (י' ברויאר, ש' פסברג, מ' מישור, י' אליצור, ד' רוזנטל, א' בר־אדון) אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 3
בחירות באקדמיה (ג' הראבן, י' עופר, א' שורצולד, ג' כאן) אקדם 43 (תשע"א/2011) עמ' 3
חברים חדשים באקדמיה (ח' באר, מ' פלורנטין, צ' שלו, ס' פראד) אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 3
בחירות באקדמיה (נשיא – מ' בר־אשר; סגן נשיא – א' ממן; חברים מלאים – ס' אסלנוב, ד' רוזנטל; חברים יועצים – א' הולצמן, י' הנשקה, מ' זמלי; חבר כבוד א' הולץ אקדם 48 (תשע"ג/2013) עמ' 1
חברים חדשים באקדמיה (חבר מלא – יואל אליצור; חברי כבוד –יאן יוסטן, שטפן שורש אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 2
חברים חדשים באקדמיה (חברים מלאים – יהודית הנשקה, מלכה זמלי, שמחה קוגוט, אלישע קימרון; חברים יועצים – חנוך גמליאל, עירית לינור, אבי שמידמן) אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 2
נשיא (משה בר-אשר) וסגן נשיא (אהרן ממן) אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 2
חברים חדשים באקדמיה (חבר מלא – חנוך גמליאל; חברים יועצים – מירון איזקסון, אורי מור) אקדם 64 (תשע"ט/2019) עמ' 1
חברים חדשים באקדמיה (חברים מלאים – מירון איזקסון, אבנר הולצמן, רות אלמגור־רמון; חברות יועצות – אמונה אילון, זיוה שמיר; חבר כבוד – שמואל בולוצקי) אקדם 69 (תשפ"ב/2021) עמ' 6
חברים חדשים באקדמיה (חבר מלא – ארז ביטון; חבר יועץ – פריץ ורנר) אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 7

המילון ההיסטורי

הידיעה מראה מקום עמוד
מדור המיכון וההוצאה לאור אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 2
המילון ההיסטורי ללשון העברית – מדור העברית החדשה אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 2
המילון הההיסטורי ללשון העברית אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 2
החטיבה לספרות צפון אפריקה במדור לספרות רבנית אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 3
המחשב בשירות המילון ההיסטורי אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 3
עיבוד ספרות הקראים אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 2
המרכז לחקר יהדות מרוקו יסייע למילון ההיסטורי אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 1
המילון ההיסטורי בקונגרס למדעי היהדות אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 1
חילופי תפקידים (במדור המחשוב וההוצאה לאור) אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 1
מאגר הספרות העתיקה באינטרנט אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 1
סיום העבודה במדור הפיוט הקדום של המילון ההיסטורי אקדם 40 (תש"ע/2010) עמ' 3
מפגש עובדי המילון ההיסטורי לרגל 50 שנה למפעל המילון אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 8
מפעל המילון במספרים אקדם 41 (תש"ע/2010) עמ' 8
הושלמה התקנת המקרא באתר "מאגרים" אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 1

ועדות האקדמיה

הידיעה מראה מקום עמוד
מן הנעשה בוועדות האקדמיה, השירות לציבור אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 2
מן הנעשה בוועדות האקדמיה אקדם 2 (תשנ"ד/1994) עמ' 2
מוועדות האקדמיה אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 4
הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
ועדה חדשה באקדמיה: הוועדה למונחי התחבורה אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
הוועדה למונחי הזואולוגיה אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 3
היערכות מחדש של הוועדה למינוח טכנולוגי בחיפה אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 1
הוועדה למונחי האריגה וארגון CIETA אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 1
ועדות מינוח חדשות אקדם 23 (תשס"ג/2003) עמ' 2
הוועדה לזואולוגיה אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 7
מן הנעשה בוועדות למינוח מקצועי אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 2
הוועדה למונחי התקשורת החלה את עבודתה אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 3
חברי הוועדה למחלות צמחים אקדם 50 (תשע"ד/2014) עמ' 2
הוועדה למונחי מדע המדינה אקדם 52 (תשע"ה/2015) עמ' 1

מכון מזי"א

הידיעה מראה מקום עמוד
מכון מזי"א לתולדות תחיית הלשון העברית אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 1
נחנך מכון מזי"א לתולדות תחיית הלשון אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 1
מינוי חדש באקדמיה (חילופי אישים במכון מזי"א) אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 2
הרצאות חודשיות במכון מזי"א אקדם 8 (תשנ"ו/1996) עמ' 3
נמשכות ההרצאות החודשיות במכון מזי"א אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 3
ההרצאות במכון מזי"א – אביב תשנ"ו אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 3
מכון מזי"א – 200 ימי עיון מתחילת התשנ"ז אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 3
טקס חגיגי במכון מזי"א לרגל ההוצאה החדשה של מילון הרפואה מאת הד"ר מזי"א ולציון שלוש שנות פעילות במכון מזי"א אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 3
הרצאות במכון מזי"א אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 2
פעילותו הענפה של מכון מזי"א נמשכת והולכת אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 2
מהנעשה במכון מזי"א אקדם 16 (תש"ס/2000) עמ' 2
תרומה מעיזבונו של המילונאי יהודה גור למכון מזי"א אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 1
מי מכיר? מי יודע? מאת סמדר ברק (מכון מזי"א) אקדם 26 (תשס"ד/2004) עמ' 2
עשור למכון מזי"א אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 1

פרסומי האקדמיה

הידיעה מראה מקום עמוד
(שונות) אקדם 1 (תשנ"ד/1993) עמ' 3
כללי הפיסוק החדשים; כלי הכתיב חסר הניקוד – מהדורה חדשה אקדם 2 (תשנ"ד/1994)
על "לשוננו" אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
למד לשונך – עלונים ומפתחות; במלחמתה של לשון; קובץ לשנת הלשון; מקורות ומחקרים (סדרה חדשה) אקדם 3 (תשנ"ד/1994) עמ' 3
כתבי עת, ספרים בסדרת מקורות ומחקרים, דפי למד לשונך, מילון למונחי הפסיכולוגיה אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 5
זיכרונות האקדמיה כרך לח–מ; מילון למונחי הביולוגיה המולקולרית אקדם 5 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
עיונים בלשון העברית מאת ניסן ברגגרין אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
תחביר לשון המשנה מאת משה אזר אקדם 7 (תשנ"ה/1995)
מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון – פרק ראשון אקדם 8 (תשנ"ו/1996)
הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה – ספר חדש אקדם 10 (תשנ"ז/1996) עמ' 4
המילון למונחי הבינה המלאכותית אקדם 11 (תשנ"ז/1997) עמ' 2
לשוננו לעם – מפתחות אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 6
מאגרים (תקליטור א), אסופות ומבואות בלשון: כלשון עמי מאת גד בן עמי צרפתי; פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט אקדם 12 (תשנ"ח/1998) עמ' 8
פורסמו ברשומות החלטות האקדמיה (דקדוק) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 3
זיכרונות האקדמיה ללשון מא–מג אקדם 14 (תשנ"ט/1999) עמ' 7
מילונים חדשים – המילון למונחי רפואה; המילון למונחי הדיפלומטיה אקדם 15 (תש"ס/2000) עמ' 1
ספר המקורות לספרות צפון־אפריקה (המילון ההיסטורי) אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 1
חדש בהוצאת האקדמיה: תלמוד ירושלמי; המסורה הבבלית לתורה – עקרונותיה ודרכיה מאת י' עופר; העברית בראי הסמנטיקה מאת גב"ע צרפתי; תקליטור מאגרים (מפעל המילון); בשביל המילים – משחק רביעיות (מכון מזי"א) אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 4
זיכרונות האקדמיה מד–מו אקדם 18 (תשס"א/2001) עמ' 7
כללי נטיית השם – קנקן חדש מלא ישן אקדם 21 (תשס"ב/2002) עמ' 1
מלשון יחידים ללשון אומה מאת נתן אפרתי אקדם 27 (תשס"ד/2004) עמ' 3
אסופות ומבואות בלשון: עיונים בלשון ימינו מאת מ"צ קדרי, המסורה למקרא מאת י' ייבין, מלשון יחידים ללשון אומה מאת נ' אפרתי אקדם 28 (תשס"ה/2005) עמ' 8
ניצנים ראשונים בחכמת המילים מאת א' דותן אקדם 29 (תשס"ה/2005) עמ' 8
החלטות האקדמיה בדקדוק אקדם 31 (תשס"ו/2006) עמ' 1
אתר האינטרנט "מאגרים" פתוח לציבור (המילון ההיסטורי) אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 8
על ההצעה לשינוי שיטת הניקוד (לשוננו לעם) אקדם 32 (תשס"ו/2006) עמ' 8
מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים מאת יהושע בלאו אקדם 33 (תשס"ז/2007) עמ' 8
הון ומילון – עם הופעת "מילון הבנקאות ושוק ההון" אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 1
מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 8
לשוננו לעם – על שירתה של נעמי שמר אקדם 35 (תשס"ח/2008) עמ' 8
לשוננו ע; עיונים בספרות השומרונית ובספרות הקראית מאת אילה ליונשטם; לשון המשנה בגניזת קהיר מאת ג' בירנבאום אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 8
שפה קמה; צירופי ימינו ומאגר המילון ההיסטורי (לשוננו לעם) מאת ב' דלמצקי־פישלר; לא על הקמץ לבדו (לשוננו לעם) מאת ישי נוימן אקדם 38 (תשס"ט/2009) עמ' 8
מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה אקדם 39 (תשס"ט/2009) עמ' 7
מ"לשוננו לעם" ל"העברית" אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 1
חדש בסדרה "אסופות ומבואות בלשון": תכנון לשון בישראל מאת אילן אלדר; העברית בראי המדינה מאת נתן אפרתי; תורת ההגה והצורות של לשון המקרא מאת יהושע בלאו אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 2
הופיע המילון למונחי התחבורה היבשתית אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 2
כללי תעתיק חדשים ומעודכנים בכתב־העת "העברית" אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 7
100 מילים – מאה של מילים בעברית תרע"ב-תשע"ב אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 8
מתגלגלים עם המילים אקדם 44 (תשע"ב/2012) עמ' 8
החלטות האקדמיה בדקדוק – המהדורה השלישית אקדם 51 (תשע"ה/2014) עמ' 3
שירת רבי שמואל הנגיד: דיוואן חדש מאת יהונתן ורדי ומיכאל רנד אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 2
תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא ותצורות שם העצם מאת משה בר־אשר אקדם 53 (תשע"ה/2015) עמ' 3
ספרים חדשים בהוצאת האקדמיה: העברית בתקופת המנדט מאת יעל רשף; תורת ההגה של לשון חכמים מאת שמעון שרביט, עמ' 1 אקדם 56 (תשע"ו/2016) עמ' 1
חדש על המדף: עברית יהודאית מאת אורי מור אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 1
כתב יד קאופמן למשנה רואה אור אקדם 59 (תשע"ח/2017) עמ' 6
כללי הכתיב, הפיסוק והתעתיק אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 2
מן היישוב ומן היער: עיונים בלשון הרומן "בישוב של יער" מאת חיים הזז אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 2
חדש באתר האקדמיה: מאגר המונחים המקצועיים אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 3
הארמית הבבלית ומסורת הטקסט של התלמוד מאת אליקים ח' וייסברג אקדם 62 (תשע"ח/2018) עמ' 3
ספרים חדשים בהוצאת האקדמיה אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 1
חדש בהוצאת האקדמיה אקדם 70 (תשפ"ב/2022) עמ' 3
חדש באתר: לוחות נטיית השם אקדם 71 (תשפ"ג/2022) עמ' 1
הסכת מבית האקדמיה אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 1
חדש בהוצאת האקדמיה (עיונים פילולוגיים בעברית ובערבית מאת ד"ר אמיר געש; המשנה בביזנטיון: מסורת הלשון של כתב יד קיימברידג' למשנה מאת פרופ' יהודית הנשקה) אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 7
כרזות ליום העברית תשפ"ג אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 8

שונות

הידיעה מראה מקום עמוד
המאבק על החינוך בעברית אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 1
מלגת אלרהנד אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 5
שיתוף פעולה של המילון ההיסטורי עם מכללת אשקלון אקדם 4 (תשנ"ה/1994) עמ' 4
תמיהה באקדמיה: רבין ופרס נאמו באנגלית בטקס הענקת פרס נובל אקדם 6 (תשנ"ה/1995) עמ' 1
ביקורת על לשון הפרסומת גם בערוץ 2 אקדם 7 (תשנ"ה/1995) עמ' 3
האקדמיה מברכת את נשיא המדינה (עזר ויצמן) על נאומו בעברית בפרלמנט גרמניה אקדם 9 (תשנ"ו/1996) עמ' 1
האקדמיה ללשון באינטרנט (אתר חדש) אקדם 13 (תשנ"ט/1998) עמ' 6
מסלול חוקרים באקדמיה אקדם 17 (תשס"א/2001) עמ' 1
אתר האקדמיה באינטרנט מחדש את פניו אקדם 19 (תשס"ב/2002) עמ' 2
מילון חדש לעולם העסקים מאת יוסי אנג'ל אקדם 20 (תשס"ב/2002) עמ' 7
נשיא האקדמיה בלשכת ראש הממשלה (אריאל שרון) אקדם 30 (תשס"ה/2005) עמ' 1
התגלית של ראובן שטיינר אקדם 34 (תשס"ז/2007) עמ' 1
השתלמויות וסיורים אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 8
פעולותיה של האקדמיה בעבר ודרכה לעתיד (דיווח מישיבות המליאה) אקדם 37 (תשס"ט/2008) עמ' 1
מן הנעשה באקדמיה (תשע"א – שנת העברית במערכת החינוך, ספריית אליעזר בן־יהודה, שיפוץ בית האקדמיה, מכירה מיוחדת של ספרי האקדמיה) אקדם 42 (תשע"א/2010) עמ' 1
מלחמת השפות תשע"ב? התפשטות האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה אקדם 45 (תשע"ב/2012) עמ' 3
הקמת מרכז המבקרים אקדם 51 עמ' 1
מבקרים באקדמיה: חיילים, סטודנטים וילדים אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 1
על ארבעה ספרים חדשים מאת אילן אלדר אקדם 57 (תשע"ז/2016) עמ' 2
יום העברית תשע"ח – 70 שנות מדינה עברית אקדם 60 (תשע"ח/2018) עמ' 8
חדש באקדמיה: אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 1
מצעד המילים הישראליות: תש"ח–תשע"ח אקדם 61 (תשע"ח/2018) עמ' 8
האקדמיה בפנייה למשרדי הממשלה: השתמשו בחלופות עבריות אקדם 67 (תשפ"א/2020) עמ' 1
מן הנעשה באקדמיה (כינוס אונסק"ו בפריז "העברית כאוצר מורשת האנושות: עבר הווה והעתיד" בהשתתפות פרופ' ממן, פרופ' בר־אשר, פרופ' אסלנוב והסופרת גיל הראבן; ישיבת מליאה לכבוד פרופ' בר־אשר לרגל סיום כהונתו כנשיא האקדמיה; כינוס משותף של האקדמיה ושל האקדמיה למדעים לרגל מאה שנה למותו של בן־יהודה. אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 7
החידוש האהוב ביותר של בן־יהודה: גלידה אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 7
מילת השנה: בולען אקדם 72 (תשפ"ג/2023) עמ' 7
סירתי על פני האוקיינוס אקדם 73 (תשפ"ג/2023) עמ' 3
"נעבור את זה יחד": פעילויות האקדמיה ללשון העברית במהלך המלחמה אקדם 74 (תשפ"ד/2023) עמ' 2