מאמרים מאת משה קטן

השפעת הצרפתית על לשון ימינו

מאת: משה קטן

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 24–25

העברית והצרפתית שייכות למערכות בלשניות רחוקות זו מזו. עם זאת אפשר לגלות ביניהן קרבה בשל הנסיבות ההיסטוריות והגלגולים שעברו על שתי השפות.
המשך קריאה >>