הדף בטעינה

על המילה תָּלָה תִּקְווֹת

במילון

 (ללא ניקוד: תלה תקוות)

הגדרה

  • קיווה שיצליח או שיועיל
על יסוד מילון ההווה