הדף בטעינה

על המילה תְּרוּפָה סוּגָנִית

במילון

 (ללא ניקוד: תרופה סוגנית)

הגדרה

  • תרופה הזהה לתרופה המקורית (שעליה נרשם פטנט) הן בחומרים הפעילים הן בהשפעה על המטופלים (בלועזית: תְּרוּפָה גֵּנֵרִית)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות