הדף בטעינה

על המילה תְּלַת־אוֹפַן

במילון

 (ללא ניקוד: תלת־אופן)

הגדרה

  • כלי רכב בעל שלושה גלגלים המתקדם בתנועת רגליו של רוכבו על דוָושות
על יסוד מילון ההווה