הדף בטעינה

על המילה שֵׁם רַע

במילון

 (ללא ניקוד: שם רע)

הגדרה

  • פרסום לגנאי – בדרך כלל שלא בצֶדק
על יסוד מילון ההווה