הדף בטעינה

על המילה קַרְקַע פּוֹרִיָּה

במילון

 (ללא ניקוד: קרקע פורייה)

הגדרה

  • קרקע טובה לגידולים חקלאיים; (בהשאלה) בסיס נוח להתפתחות של תופעה וכדומה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות