הדף בטעינה

פַּת-קִבָּר

על המילה פַּת קִבָּר

במילון

 (ללא ניקוד:פת קיבר)

הגדרה

  • לֶחם שרובו סוּבּים
על יסוד מילון ההווה