הדף בטעינה

על המילה עָשָׂה בּוֹ כִּבְתוֹךְ שֶׁלּוׁ

במילון

 (ללא ניקוד: עשה בו כבתוך שלו)

הגדרה

  • נהג בדבר מה (כגון ארגון, מקום, נכס) כאילו הוא רכושו הפרטי או בבעלותו (לרוב בנימה ביקורתית)
על יסוד מילון ההווה