הדף בטעינה

על המילה עָמַד עַל הַמֶּקַח

במילון

 (ללא ניקוד: עמד על המקח, עמד על המיקח)

הגדרה

  • התמקח, התווכח על המחיר
על יסוד מילון ההווה