הדף בטעינה

על המילה סַף פִּצּוּי

במילון

 (ללא ניקוד: סף פיצוי)

הגדרה

  • סכום או שיעור של נזק שמתחת לו לא יינתן פיצוי מצד המבטח, ומעליו יינתן פיצוי מלא ללא השתתפות עצמית מצד המבוטח (בלועזית: פְרַנְצִ'יזָה)
על יסוד מילון ההווה