הדף בטעינה

על המילה נָפַל עַל קַרְקַע פּוֹרִיָּה

במילון

 (ללא ניקוד: נפל על קרקע פורייה)

הגדרה

  • נקלט היטב בקרב אנשים או באווירה מסוימת שהתאימו לכך
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות