הדף בטעינה

על המילה נֵר תָּמִיד

במילון

 (ללא ניקוד: נר תמיד)

הגדרה

  • נר הדולק תמיד לפני ארון הקודש – זכר לאֵש התָמיד במְנוֹרת בית המקדש
על יסוד מילון ההווה