הדף בטעינה

על המילה נֵר נְשָׁמָה

במילון

 (ללא ניקוד: נר נשמה)

הגדרה

  • נר שמדליקים לזכרו של מת
על יסוד מילון ההווה