הדף בטעינה

על המילה נִמְבִּ"י

במינוח המקצועי


נִמְבִּ"י (נגד מיקום בחצרי)
לרשימה המלאה
גאוגרפיה (תשע"ז, 2017)
נִמְבִּ"י נגד מיקום בחצרי

NIMBY not in my backyard
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
נִמְבִּ"י =נגד מיקום בחצרי

NIMBY =not in my back yard