הדף בטעינה

על המילה נִלּוֹן

במילון

 (ללא ניקוד: נילון)
בנייןנפעל
שורשלון
נטייהנילוֹנֶת לכל הנטיות
נטיית הפועלנילוֹן, יילוֹן, להילוֹן לכל הנטיות

הגדרה

  • מתלונן (משמש בעיקר בעתיד)
  • [בצורת הווה] שהוגשה נגדו תלונה
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


נִלּוֹן
לרשימה המלאה