הדף בטעינה

על המילה מָה שְׁמוֹ

במילון

 (ללא ניקוד: מה שמו)

הגדרה

  • אדם או דבר שאין רוצים להזכיר בשמו בגלוי
על יסוד מילון ההווה