הדף בטעינה

על המילה מַדְפֶּסֶת תְּלַת־מֵמַד

במילון

 (ללא ניקוד: מדפסת תלת־ממד)

הגדרה

  • מכשיר המייצר דגם או מוצר תלת־ממדי, בעיקר מפולימרים, לפי דפוס המעוצב במחשב
על יסוד מילון ההווה