הדף בטעינה

על המילה מֶקַח טָעוּת

במילון

 (ללא ניקוד: מקח טעות, מיקח טעות)

הגדרה

  • עִסקה לא־כדאית מתוך חישוב מוּטעֶה
על יסוד מילון ההווה