הדף בטעינה

על המילה מִשְׁטַר אֵימִים

במילון

 (ללא ניקוד: משטר אימים)

הגדרה

  • משטר של טֵרור
על יסוד מילון ההווה