הדף בטעינה

על המילה מִלַּת שִׁעְבּוּד

במילון

 (ללא ניקוד: מילת שעבוד)

הגדרה

  • מילה הפותַחת מִשפט משוּעבּד: ש־, אשֶר, כִּי
על יסוד מילון ההווה