הדף בטעינה

על המילה מְשֻׁגָּע לְדָבָר

במילון

 (ללא ניקוד: משוגע לדבר)

הגדרה

  • מייחס חשיבות עליונה לתוכנית ועוסק בכל מִרצו להצלחתה
על יסוד מילון ההווה