הדף בטעינה

על המילה מְמֻקָּם

במילון

 (ללא ניקוד: ממוקם)
בנייןפוּעל
שורשמקם (מן מָקוֹם)
נטייהממוקֶמת
נטיית הפועלמוקַם, ימוקַם; סביל של מְמַקֵּם לכל הנטיות

הגדרה

  • שנִקבע מה מקומו
  • נמצא במקום שנקבע לו
על יסוד מילון ההווה