הדף בטעינה

על המילה לְשׁוֹן תַּשְׁתִּית

במילון

 (ללא ניקוד: לשון תשתית)

הגדרה

  • מאפיינים לשוניים בדקדוק ובאוצר המילים שמקורם בלשון שהייתה נפוצה בעבר באזור או בקרב קבוצת דוברים (בלועזית: סוּבְּסְטְרָט, סוּבְּסְטְרָטוּם)
על יסוד מילון ההווה