הדף בטעינה

על המילה כָּל דְּאַלִּים גָּבַר

במילון

 (ללא ניקוד: כל דאלים גבר)
*ארמית

הגדרה

  • מי שחָזק יותר הוא המנצח
על יסוד מילון ההווה