הדף בטעינה

על המילה כִּימְיָה אִי־אוֹרְגָּנִית

במילון

 (ללא ניקוד: כימיה אי־אורגנית)

הגדרה

  • ענף הכימיה העוסק בחומרים שאינם נמצאים בחי ובצומח
על יסוד מילון ההווה