הדף בטעינה

על הצירוף כְּתַב פְּלַסְתֵּר

במילון

 (ללא ניקוד: כתב פלסתר, כתב פולמוס)

הגדרה

  • פרסום שיש בו ביקורת חריפה נגד אדם או ארגון וכדומה (בלועזית: פַּמְפְלֵט)
על יסוד מילון ההווה