הדף בטעינה

על המילה כְּשֵׁם שֶׁ

במילון

 (ללא ניקוד: כשם ש)

הגדרה

  • כמו (פתיחה למשפט המשמש יסוד להשוואה)
על יסוד מילון ההווה