הדף בטעינה

על המילה יָדָיו רַב לוֹ

במילון

 (ללא ניקוד: ידיו רב לו)

הגדרה

  • (ב־) הוא מצטיין (במקצוע, במיוּמָנות)
על יסוד מילון ההווה