הדף בטעינה

על המילה טַלִּית קָטָן

במילון

 (ללא ניקוד: טלית קטן)

הגדרה

  • טלית קטנה בעלת חוֹר להעביר דרכו את הראש ללבישה מתַחת לַבְּגדים העליונים
על יסוד מילון ההווה