הדף בטעינה

על המילה טִיל מֻנְחֶה

במילון

 (ללא ניקוד: טיל מונחה)

הגדרה

  • טיל המכוּון למטרה באמצעים אלקטרוניים
על יסוד מילון ההווה