הדף בטעינה

על המילה חֶבֶר נֶאֱמָנִים

במילון

 (ללא ניקוד: חבר נאמנים)

הגדרה

  • קבוצת אנשים בעלת סַמכוּת משפטית לפַקח על רכוּש ועל דַרכֵי השימוש בוֹ
על יסוד מילון ההווה