הדף בטעינה

על המילה הַנְגָּדָה

במילון

 (ללא ניקוד: הנגדה)
מיןנקבה
שורשנגד
נטייהשם הפעולה של מַנְגִּיד

הגדרה

  • הַעמָדת שנֵי דברים זה כנֶגד זה להשוואה או להבלָטת ההֶבדֵל שביניהם
על יסוד מילון ההווה