הדף בטעינה

על המילה הַמְתָּקַת מַיִם

במילון

 (ללא ניקוד: המתקת מים)

הגדרה

  • התפלה, הפיכת מים מלוחים למים הראויים לשתייה
על יסוד מילון ההווה