הדף בטעינה

על המילה הַמְתָּקַת דִּין

במילון

 (ללא ניקוד: המתקת דין, המתקת עונש)

הגדרה

  • הקלה בעונש
על יסוד מילון ההווה